# BLoC Pattern กับการทำ Testing

#Dev#Flutter#Testing

BLoC (Business Logic Component) เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการส่วนของ Business Logic ของแอปที่เขียนบน Flutter ซึ่งทาง Google เริ่มแนะนำมาตั้งแต่ปี 2018
โดยรูปแบบนี้ง่ายต่อการจัดการโค้ด และสามารถทำให้เราทดสอบแอปหรือ ทำ Unit Testing ได้ง่ายขึ้น

Header

# ลองสร้างโปรเจคกันก่อน

 1. รันคำสั่งใน Command line เพื่อสร้างโปรเจค Flutter
flutter create bloc_provider # สร้างโปรเจคชื่อ bloc_provider
 1. รันคำสั่ง Command line เพื่อรันแอปบน Emulator (ต้องเปิด Emulator ก่อนนะ) หรือถ้าเขียนโดยใช้ Visual Studio Code ก็สามารถกด F5 แทนได้
flutter run

และนี่ก็คือหน้าจอเริ่มต้นที่ Flutter สร้างมาให้ เป็นโปรแกรมที่มีปุ่ม + เมื่อกดแล้วก็จะเพิ่มจำนวนนับบนหน้าจอ 😁

Title
ซึ่งในบทความนี้เราไม่ได้ใช้ Emulator หรอกรันเทสล้วนๆ 🤣

โดยโค้ดโปรแกรมของเราจะอยู่ใน lib/main.dart

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);

 final String title;

 
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {
   _counter++;
  });
 }

 
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Text(
       'You have pushed the button this many times:',
      ),
      Text(
       '$_counter',
       style: Theme.of(context).textTheme.display1,
      ),
     ],
    ),
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: _incrementCounter,
    tooltip: 'Increment',
    child: Icon(Icons.add),
   ),
  );
 }
}

และโค้ดในส่วนของการทำ Testing จะอยู่ใน test/widget_test.dart ซึ่งเป็นการจำลองการทำงานจริงของโปรแกรม เช่น การกดปุ่ม การพิพม์ สิ่งต่างๆ

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

import 'package:bloc_provider/main.dart';

void main() {
 testWidgets('Counter increments smoke test', (WidgetTester tester) async {
  // ทำการสร้าง MyApp แล้วใส่เข้าไปในตัวรันแอป
  await tester.pumpWidget(MyApp());

  // เป็นการหาว่ามี Text ที่แสดงค่า 0 อยู่ในแอปรึเปล่า
  expect(find.text('0'), findsOneWidget);
  // เป็นการหาว่าไม่มี Text ที่แสดงค่า 1 อยู่ในแอป
  expect(find.text('1'), findsNothing);

  // สั่งให้กดปุ่มที่มีไอค่อนรูป '+'
  await tester.tap(find.byIcon(Icons.add));
  // สั่งให้แอปรอการทำงาน
  await tester.pump();

  // เป็นการหาว่ามี Text ที่แสดงค่า 1 อยู่ในแอปรึเปล่า
  expect(find.text('0'), findsNothing);
  // เป็นการหาว่าไม่มี Text ที่แสดงค่า 0 อยู่ในแอป
  expect(find.text('1'), findsOneWidget);
 });
}

ถ้าใครคุ้นชินกับพวก Javascript, jQuery ก็จะมีแนวการทำงานคล้ายๆกัน

ทีนี้ถ้าผมอยากจะเขียน Unit Testing สำหรับแอปนี้ล่ะ? ในที่นี้ผมจะลองสร้างไฟล์ test/unit_test.dart ขึ้นมา

import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

import 'package:bloc_provider/main.dart';

void main() {
 // เราสามารถสร้างกลุ่มของการ Test ครบแต่ละเรื่องที่มีเรื่องใกล้เคียงกันได้
 group('My Awesome unit testing', () {
  // test จะใช้กับ Unit Testing
  test('App start with value 0', () {
   // สร้าง Widget MyHomePage
   var myHomePage = MyHomePage(title: 'Test');
   // สร้าง State ของ MyHomePage
   var state = myHomePage.createState();
   expect(state._counter, 0);
  });
 });
}

ลองกด F5 เพื่อรัน Test ก็จะพบว่าพัง ซึ่งไม่ต้องรัน VSCode ก็บอกแล้วล่ะว่าพัง เนื่องจากหา state._counter ไม่เจอ (การเขียน '_' หรือ Underscore นำหน้าชื่อตัวแปรเป็นการกำหนด private ในภาษา Dart ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงจาก class ภายนอกได้)

lib/main.dart


 

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

ซึ่งเราสามารถแก้จาก _counter เป็น counter ก็ได้ แต่จะกลายเป็นว่าไปแก้ความ private ของตัวแปรเราให้เป็น public ซะเฉยๆ เพราะงั้นผมจึงเลือกที่จะสร้าง Getter ของ counter ขึ้นมาแทน ดังนี้

lib/main.dart 

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;
 int get counter => _counter;

แล้วจึงไปแก้ไฟล์ test/unit_test.dart เป็น

expect(state.counter, 0);

รันดูก็จะพบว่าสำเร็จแล้ว เฮ

แล้วถ้าผมอยากทดสอบการบวกล่ะ ก็จะเจอปัญหาอีกเพราะว่า _incrementCounter เป็น private (อีกแล้ว!! 😵) ดังนั้นผมจะยังไม่แก้แล้วกัน เพราะก็เหมือนด้านบนเราต้องไปแก้การเข้าถึงของฟังก์ชัน ในที่นี้ผมก็จะลบ unit_test.dart ทิ้งไปก่อนแล้วกันครับ

Tips

เราสามารถรันทุกเทสในโปรเจคเราได้ด้วยการใช้คำสั่ง flutter test 💡

# การเขียนในรูปแบบเริ่มต้น

# ข้อดี

 1. เขียนง่าย เขียนได้เรื่อยๆ ไม่ต้องคิดมาก

# ข้อเสีย

 1. ถ้าแอปใหญ่ขึ้นจะเริ่มมีปัญหาการส่งค่าไปๆมาๆในแอป
 2. มีปัญหาด้าน Performance (แอปเล็กไม่มีปัญหา)
 3. ทำ Unit Testing ได้ลำบาก

จากข้างต้นแล้วถ้าเราเปลี่ยนโค้ดใหม่แยกส่วนประกอบต่างๆออกเป็น Widget ย่อยๆเพื่อให้โค้ดอ่านง่ายขึ้น

lib/main.dart

...

class DisplayCounter extends StatelessWidget {
 final int _counter;

 DisplayCounter(this._counter);

 
 Widget build(BuildContext context) {
  return Column(
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
   children: <Widget>[
    Text(
     'You have pushed the button this many times:',
    ),
    Text(
     '$_counter',
     style: Theme.of(context).textTheme.display1,
    ),
   ],
  );
 }
}

class FAButton extends StatelessWidget {
 final Function _incrementCounter;

 FAButton(this._incrementCounter);

 
 Widget build(BuildContext context) {
  return FloatingActionButton(
   onPressed: _incrementCounter,
   tooltip: 'Increment',
   child: Icon(Icons.add),
  );
 }
}

แล้วจึงเปลี่ยนส่วนแสดงเป็น

 

 
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {
   _counter++;
  });
 }

 
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
    child: DisplayCounter(_counter),
   ),
   floatingActionButton: FAButton(_incrementCounter),
  );
 }
}

เมื่อลองรัน widget_test.dart ก็จะพบว่ายังผ่านอยู่เหมือนเดิม (ถ้าไม่ผ่านแสดงว่าทำอะไรผิดแน่ๆ)

คราวนี้ปัญหาเยอะกว่าเดิมอีก Unit Testing จะทำยังไงเนี่ย โค้ดกระจายไปหมดแล้ว!!
...ไม่ต้องตกใจครับ เราจะยังไม่สนใจ Unit Testing ณ ตอนนี้

# ปัญหา

 1. ถ้า Widget ที่ต้องการค่า _counter หรือ _incrementCounter ของเรานั้นอยู่ลึก
  เราจะต้องทำการส่ง _counter หรือ _incrementCounter เข้าไปใน Widget ตัวถัดๆไปจนกว่าจะถึงตัวที่ใช้ เป็นความลำบากของชีวิตเป็นอย่างยิ่ง
 2. ถ้าผมลองใส่ debugPrint() ไปในแต่ละขั้นตอน Build ของ Widget เช่น
 

...


Widget build(BuildContext context) {
 debugPrint('MyHomePage Built');
 return Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: Text(widget.title),
  ),
  body: Center(
   child: DisplayCounter(_counter),
  ),
  floatingActionButton: FAButton(_incrementCounter),
 );
}

...

แล้วรัน widget_test.dart ก็จะพบว่า

MyApp Built
MyHomePage Built
DisplayCounter Built
FAButton Built
MyHomePage Built
DisplayCounter Built
FAButton Built

เมื่อ _counter เปลี่ยน Flutter จะทำการ build widget MyHomePage ใหม่รวมไปถึง Widget ที่เป็นลูกก็คือ DisplayCounter และ FAButton ด้วย

# BLoC ผู้ช่วยให้รอดของเรา

# ติดตั้ง Library ที่จำเป็น

แก้ไฟล์ pubspec.yaml

dependencies:
 ...
 provider: ^3.0.0+1
 rxdart: ^0.22.1+1

แล้วรันคำสั่ง flutter pub get (ถ้าใช้ VSCode เมื่อกด Save จะรันให้อัตโนมัติ)

Tips

Provider (opens new window) เป็น Library ที่ถูกแนะนำในงาน Google I/O 2019 และ
RxDart (opens new window) เป็น Library ที่ทำให้เราสามารถใช้งาน ReactiveX กับ Dart ได้

# เริ่มเขียนไฟล์ BLoC

ก่อนอื่นผมจะทำการสร้างไฟล์ lib/blocs/counter_bloc.dart ขึ้นมา

import 'package:rxdart/subjects.dart';

class CounterBloc {
 // กำหนดค่าเริ่มต้นของ counter
 static int initialCounter = 0;

 // สร้าง BehaviorSubject เป็นตัวกลางในการส่งผ่านค่า counter เป็น Stream ชนิดหนึ่ง
 BehaviorSubject<int> _counterController = BehaviorSubject<int>();
 // Stream สำหรับคนที่จะมา Subscribe
 get stream => _counterController.stream;
 // ค่า counter ปัจจุบัน
 get currentCounter => _counterController.value ?? initialCounter;

 // ฟังก์ชันสำหรับเพิ่มค่า counter
 increaseCounter() {
  _counterController.sink.add(currentCounter + 1);
 }

 // Stream เมื่อใช้เสร็จก็ควรปิดด้วย
 dispose() {
  _counterController.close();
 }
}

# เปลี่ยนโปรแกรมเดิมๆของเรา

จากนั้นก็ไปเปลี่ยนไฟล์ lib/main.dart ให้ใช้ CounterBloc ของเรา
 
 
 
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import 'blocs/counter_bloc.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  debugPrint('MyApp Built');
  return Provider<CounterBloc>(
   builder: (context) => CounterBloc(),
   dispose: (context, _counterBloc) => _counterBloc.dispose(),
   child: MaterialApp(
    title: 'Flutter Demo',
    theme: ThemeData(
     primarySwatch: Colors.blue,
    ),
    home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
   ),
  );
 }
}
...

จากโค้ดด้านบน ผมจะใช้ Provider ในการแจกจ่าย CounterBloc ที่ผมเขียนไว้
คิดภาพง่ายๆว่า Provider เปรียบเสมือน Storage กลางที่คอยเก็บ CounterBloc หรือ State ไว้ รอการเรียกใช้จาก Widget ต่างๆไม่ว่าจะที่ไหนในแอปของเรา
 

 

...
class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);

 final String title;

 
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  debugPrint('MyHomePage Built');
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
    child: DisplayCounter(),
   ),
   floatingActionButton: FAButton(),
  );
 }
}
...

ในที่นี้เราไม่ต้องส่ง _counter และ _increaseCounter จาก State ของ MyHomePage ไปแล้ว เพราะเราสามารถดึงค่าจาก CounterBloc ของเราได้ในส่วนที่ต้องการใช้ค่า counter


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


...
class DisplayCounter extends StatelessWidget {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  debugPrint('DisplayCounter Built');
  CounterBloc _counterBloc = Provider.of<CounterBloc>(context);
  return Column(
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
   children: <Widget>[
    Text(
     'You have pushed the button this many times:',
    ),
    StreamBuilder<Object>(
     stream: _counterBloc.stream,
     initialData: CounterBloc.initialCounter,
     builder: (context, snapshot) {
      return Text(
       '${snapshot.data}',
       style: Theme.of(context).textTheme.display1,
      );
     },
    ),
   ],
  );
 }
}
...

เราจะใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อเอาค่าของ CounterBloc จาก Provider

CounterBloc _counterBloc = Provider.of<CounterBloc>(context);

และ Widget StreamBuilder ใช้ในการ Subscribe หรือรอค่าที่ถูกส่งผ่าน Stream มาแล้วสร้างเป็น Widget ที่เราต้องการซึ่งในที่นี้คือ Widget Text
โดยทุกครั้งที่ counter มีการเปลี่ยนแปลง Text ของเราก็จะถูกอัปเดตค่าใหม่ด้วย


 

 


...
class FAButton extends StatelessWidget {
 
 Widget build(BuildContext context) {
  debugPrint('FAButton Built');
  CounterBloc _counterBloc = Provider.of<CounterBloc>(context);
  return FloatingActionButton(
   onPressed: _counterBloc.increaseCounter,
   tooltip: 'Increment',
   child: Icon(Icons.add),
  );
 }
}

เราสามารถเรียกใช้ _counterBloc.increaseCounter ของ CounterBloc เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าของ counter ได้ และทุกๆที่ ที่มีการ Subscribe ก็จะเปลี่ยนแปลงตามๆกันโดยอัตโนมัติ

# ลองรัน Widget Testing ใหม่อีกครั้ง

ก็จะพบว่าโปรแกรมยังทำงานได้อย่างถูกต้องเหมือนเดิม เย่ 🎉
แต่สิ่งที่มันต่างออกไปก็คือ

MyApp Built
MyHomePage Built
DisplayCounter Built
FAButton Built

จะมีการ build Widget ทั้งหมดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีการ build อย่างสูญเปล่าอีกแล้ว
โดยที่จะ build ใหม่มีแค่ Text ที่อยู่ใน StreamBuilder เท่านั้น

# เริ่มเขียน Unit Testing กันเถอะ

พอเราแยกส่วนของ Business Logic ออกจากส่วนของ UI เราก็สามารถทำการทดสอบเฉพาะส่วนได้(โดยง่าย)แล้ว

ก่อนอื่นผมจะสร้างไฟล์ test/unit_test.dart ขึ้นมา

import 'package:bloc_provider/blocs/counter_bloc.dart';
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() {
 group('Test CounterBloc should work perfectly:', () {
  test('Counter start with value of zero', () {
   CounterBloc _counterBloc = CounterBloc();
   expect(_counterBloc.currentCounter, 0);
  });

  test('Get correct counter value after call increaseCounter', () {
   CounterBloc _counterBloc = CounterBloc();
   _counterBloc.increaseCounter();
   expect(_counterBloc.currentCounter, 1);
   _counterBloc.increaseCounter();
   expect(_counterBloc.currentCounter, 2);
   _counterBloc.increaseCounter();
   expect(_counterBloc.currentCounter, 3);
  });
 });
}

เมื่อเสร็จแล้วก็ลองรันดูก็พบว่ารันได้อย่างปกติสุข

ดาวน์โหลด Source Code ที่นี่ (opens new window)

# สรุป

การเปลี่ยนมาใช้ BLoC ช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมของเราให้ดีขึ้น แถมยังช่วยในเรื่องการทำ Testing อีกต่างหาก ถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อผ่าน Facebook Page (opens new window) ของผมได้ครับ


อัปเดตเมื่อ: 1 ปีที่แล้ว